Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Odwiedzono nas: 42167 razy. Dzisiaj 17 wejść.
Bląd Bląd Bląd Bląd Bląd Bląd Bląd Bląd Bląd Bląd Bląd Bląd Bląd Bląd
Abdon Kłodziński
KLIKNIJ W ZDJĘCIE ABY OTWORZYĆ W PEŁNYCH WYMIARACH

Abdon Kłodziński

Abdon Kłodziński urodził się w 1881 r. w Kętach, w w oj. krakowskim. Jego ojciec Zygmunt, urzędnik magistracki w Kętach, był bratankiem Jana Kłodzińskiego, autora znanej Encyklopedii prawa. Nauki pobierał w słynnym Gimnazjum św. Anny w Krakowie, a po egzaminie maturalnym w 1900 r. został przyjęty na Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jednocześnie studiował na Wydziale Filozoficznym historię. Studia prawnicze ukończył w 1907 r. , studia historyczne -- w rok później. Stopień doktora nauk historycznych uzyskał w grudniu 1908 r. , broniąc pracy Wojna dyplomatyczna Zygmunta Augusta z Zakonem Inflanckim (praca nie ogłoszona drukiem) . Niektóre z młodzieńczych prac seminaryjnych Kłodzińskiego zostały opublikowane w Kwartalniku Historycznym i Studiach Historycznych ku czci prof. W. Zakrzewskiego Stosunki Polski i Litwy z Inflantami przed zatargiem z r. 1556/ 7 i W sprawie przywilejów nieszawskich z r. 1454. W tej ostatniej pracy autor podał nowe, choć dyskusyjne koncepcje, wpływające przez dłuższy czas na ukształtowanie się poglądów na ustawodawstwo nieszawskie.

W 1909 r. Kłodziński w yjechał do Rzymu jako członek Ekspedycji Akademii Umiejętności i w spółpracował z prof. J. Ptaśnikiem nad edycją archiwaliów watykańskich.

Po powrocie do Krakowa, w 1910 r. , podjął pracę w Archiwum Krajowym Akt Grodzkich i Ziemskich. Pracował w nim przez kilkanaście lat, zajmując stanowiska a diunkta i archiwisty. Pod koniec studiów, a także po ich ukończeniu, Kłodziński wiele publikował. Przede wszystkim pisał recenzje z prac historycznych i historycznoprawnych (Kwartalnik Historyczny, poznański Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, warszawski Przegląd Historyczny) . Opracował też szczegółowe sprawozdanie z literatury historycznej czeskiej za lata 1900--1907, w którym wskazywał na potrzebę kontaktów naukowych z Czechami. Istotnym wkładem Kłodzińskiego do badań genealogiczno-rodowych była ogłoszona w 1913 r. praca o Tęczyńskich. Z ajmował się także pracami wykończeniowymi nad pozostawionymi PAU wspuściźnie dziełami B. Ulatowskiego. Szczególnie żmudne było ułożenie tzw. tablic synoptycznych do Statutów Kazimierza Wielkiego i innych pomników prawnych. Są to pomysłowe i dokładne zestawienia umożliwiające orientację w wydawnictwie.

Największa z konstrukcyjnych monografii Kłodzińskiego z dziedziny a rchiwistyki i historii ustroju Polski to praca O Archiwum Skarbca Koronnego na zamku krakowskim (1923) . Opisuje w niej dzieje archiwum koronnego krakowskiego wraz z archiwum skarbowym w okresie przedrozbiorowym. W wydanej w 1925 r. we Lwowie Na drodze do powstania Trybunału Koronnego przedstawił ciekawe u zupełnienie pomnikowego dzieła prof. O. Balzera ogenezie Trybunału, wskazując m. in. na dwa projekty sejmowe z 1556--57 r. , autorstwo zaś jednego z nich przypisując Andrzejowi Fryczowi-Modrzewskiemu. Winnym przyczynku zkolei -- O powstaniu Statutu Wareckiego (1935) -- Kłodziński przedstawił bardzo przekonywającą hipotezę dotyczącą tego statutu i statutu wiślickiego. Stała się ona bodźcem do dzisiejszych precyzyjnych ustaleń.Prace Kłodzińskiego nad wydawnictwami źródłowymi zakrojone były na pokaźną skalę. Diariusze sejmowe 1556-- 57, materiały w atykańskie z lat 1404--1415, księgi sądowe miejskie iziemskie krakowskie -- te iinne dokumenty stanowiły przedmiot jego w nikliwych studiów.

Z prac tych zdążył wydać tylko rozprawę Najstarsza księga Sądu Najwyższego na zamku krakowskim (1936) . Jest to wydawnictwo wzorowe, zaopatrzone w bardzo dokładne i dobrze obmyślone indeksy. W swoim wykładzie uniwersyteckim dawnego prawa prywatnego polskiego profesor Abdon Kłodziński dawał studentom syntetyczne, przystępne i klarowne u jęcie przedmiotu. Jego skrypt z tej dziedziny wydało Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ. W latach 1936--37 pełnił funkcje dziekana Wydziału Prawa UJ, w następnym roku akademickim -- prodziekana. Zajęciom naukowo-dydaktycznym poświęcał się zpełnym oddaniem i-- mimo pewnej powściągliwości -- był pełen życzliwości i zrozumienia. W chwilach wolnych od pracy z zamiłowaniem uprawiał taternictwo.

Sumienna i przynosząca wiele -- często zaskakujących -- nowych wyników badawczych praca naukowa zajmowała najwięcej miejsca w życiu Abdona Kłodzińskiego. Właśnie w trakcie pracy -- niespodziewanie i przedwcześnie -- zaskoczyła go 18 października 1937 r. śmierć. Pochowany został na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Zródło :
Treść : http://new-arch.rp.pl/artykul/215978_Abdon_Klodzinski.html Zdjęcie : http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/97352/h:17/

31 Średnia: 3.6/10 (18 głosów )

Błąd !!! Obrazek nie został wczytany
Copyright (C) 2010 - 2012 by Dziedzictwo-kulturowe.cba.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.